12 Haziran 2024
Devlet Konuk Evi

Devlet Konuk Evi nedir?

Devlet Konuk Evi nedir?

Devlet Konuk Evi nedir? Devlet Konuk Evlerinde sadece Devlet ve Hükümet Başkanları, Parla­mento Başkanları ve heyetleri, Genelkurmay Başkanları, Yüksek Yargı Organları Başkanları ve heyetleri. Bakanlar ve Müsteşarlar, Kuvvet Komutanları ve sayılan başkanların yardımcı-ları, uluslararası kuruluşların başkanları ve yardımcıları, yabancı vali ve belediye başkanları ile heyet halinde gelinmesi durumunda yukarıdaki zevata refakat edecek üyeler konaklamak için misafir edilebilir ve ağırlanabilir; Ayrıca, Bakanlıkça gerekli görülen hallerde diğer ze­vat da ağırlanabilir. (Kamu misafirhaneleri ile karıştırmamak gerek)

Devlet Konuk Evinden Kimler Yararlanabilir?

Devlet Konuk Evlerinin konaklama ve ağırlama imkanlarını kullanacak kuruluşlar Cumhurbaşkanlığı, T.B.M.M. Başkanlığı, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı’dır. 4 üncü maddede belirlenen yabancı resmi zevat ve heyetleri ağırlamak kaydıyla, Genelkurmay Başkanı, Yüksek Yargı Organları Başkanları, Bakanlar, Başbakanlık Müsteşarı, Başba­kanlığa bağlı müstakil Müsteşarlar, Bakanlık Müsteşarları, Kuvvet Komutanları ile Konuk Evlerinin bulunduğu ilin Valisi ve Belediye Başkanı da bu imkanları kullanabilir. Devlet Ko­nuk Evleri, münhasıran ağırlama maksatları için Türkiye’de mukim diplomatik misyon şef­leri ve yardımcıları tarafından da kullanılabilir.

Kamu, kurum ve kuruluşları ile Bakanlığın uygun göreceği dernek, vakıf, oda gibi tü­zel ve gerçek kişiler yabancı konuklarını ağırlamak, kuruluş ya da özel günlerini kutlamak için Konuk Evleri imkanlarından yararlanabilir. Konuk Evlerinin hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşlar bu hizmetlerin bedelini İşletmeye öderler. Cumhurbaşkanı ve Başbakan gö­revleri ile ilgili olarak gerekli gördükleri hallerde Devlet Konuk Evlerini ağırlama maksadıy­la kullanabilirler.

Marmaris’te okluk koyunda bir adet Devlet Konuk Evi bulunmaktadır. Burada çeşitli üst düzey devlet görevlileri misafir edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi olarak kullanılmaktadır.

https://misafirhanefiyatlari.com/misafirhanelerde-en-fazla-kac-gun-kalinir/

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir