22 Nisan 2024
İstanbul

İstanbul Meteoroloji Misafirhanesi Fiyatları 2024 Yılı

İstanbul Meteoroloji Misafirhanesi Fiyatları 2024 Yılı

İstanbul Meteoroloji Misafirhanesi Fiyatları 2024 Yılı kurum tarafından aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

AÇIKLAMAGÜNLÜK ÜCRET
(1 Kişi için)
1KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL VE EMEKLİSİ İÇİN
(Bunların eşleri, üst soy ve alt soyları dahil)
PAYLAŞIMLI ODA500.00TL
PAYLAŞIMSIZ ODA600.00TL
VIP  ODA750.00TL
21.MADDE DIŞINDA YARARLANDIRILANLAR İÇİN
(Kamu personeli için belirlenen tarifenin en az %50 fazlası uygulanır)
PAYLAŞIMLI ODA750.00TL
PAYLAŞIMSIZ ODA900.00TL
VIP  ODA1125.00TL
3GEÇİCİ GÖREVLİ KAMU PERSONELİ İÇİN
(Yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirilmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %60 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin ½’si olarak alınır.)
4GEÇİCİ GÖREVLİ DENETİM PERSONELİ İÇİN
(Geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %60 artırımlı olarak alınır.)

1- 01 Ocak 2021 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz.01 Ocak 2018 ile 01 Ocak 2021tarihleri arasında ( bu tarihler dahil) doğan çocuklar için gruplarında belirtilen tarifenin yarısı uygulanır.

2- Şehitlerin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocukları kamu personeli için uygulanan fiyatlardan faydalanır. ( 2006/16 Başbakanlık Genelgesi)

3- Tesisler devamlılık arz edecek şekilde yurt, pansiyon ve bekâr lojmanı olarak kullanılamaz.(Tebliğ Madde 7(16))

4- 2024-1 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ hükümleri uygulanır.

5- 14 Aralık 2022 Tarih ve 32043 Sayılı Konaklama Vergisi Uygulama Tebliği gereğince her konaklanan gece için %2 oranında konaklama vergisi alınır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir