12 Haziran 2024
TBMM Konukevi

TBMM konuk evinde kimler kalabilir?

TBMM konuk evinde kimler kalabilir?

TBMM konuk evinde kimler kalabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Sosyal Tesisler İşletme Yönergesine göre;

Sosyal tesislerden yararlanma şartları

MADDE 15- (l) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına bağlı İstanbul ve Yalova illerindeki sosyal tesislerden aşağıda belirtilen kişiler yararlanır:

 1. TBMM İstanbul Konukevi

Milletvekilleri, Yasama Organı Eski üyeleri, bunların birinci derece yakınları ile TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Genel Sekreteri ve Genel Sekreter yardımcıları yararlanabilir.

 1. Florya sosyal tesisi
 2. l) Milletvekilleri, Yasama Orgam Eski üyeleri ile TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Genel Sekreteri ve Genel Sekreter yardımcıları ile bunların birinci derece yakınları yararlanabilir.

2) Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi ve denetçileri, bu tesislerden yararlandırılır. Beşiktaş Personel Misafirhanesi:

 

 1. l) Milletvekilleri, Yasama Organı Eski üyeleriyle bunların birinci dereceden yakınlarının TBMM İstanbul Konukevi ve Florya Sosyal Tesislerinde boş yer bulunmaması halinde Beşiktaş Personel Misafirhanesinden yararlanabilirler.
 • Bu misafirhaneden TBNINI Başkanlığı İdari Teşkilatı personeli ve bunların birinci dereceden yakınları yararlandırılır.
 • Yer durumunun müsait olması halinde TBMM’den emekli personel ve bunların refakatinde olmaları kaydıyla birinci dereceden yakınları misafirhaneden yararlandırılabilir.
 • Yer durumunun müsait olması halinde, Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi ve denetçileri yararlanabilir.
 • Yer durumunun müsait olması halinde gaziler ile bunların refakatinde olması kaydıyla eş, çocuk, anne ve babaları ile şehit eş, çocuk, anne ve babaları misafirhaneden yararlandırılabilir.

ç) Yalova Termal Sosyal Tesisi: (TBMM konuk evinde kimler kalabilir?)

 1. l) Milletvekilleri, Yasama Organı Eski üyeleri, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı personeli ve bunların birinci dereceden yakınları tesisten yararlanır.
 • Yer durumunun müsait olması halinde, TBMM’den emekli olmuş personel ile bunların birinci dereceden yakınları da tesislerden yararlandırılabilir.
 • Yer durumunun müsait olması halinde, Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi ve denetçileri yararlanabilir.
 • Yer durumunun müsait olması halinde gaziler ile bunların refakatinde olması kaydıyla eş, çocuk, anne ve babaları ile şehit eş, çocuk, anne ve babaları misafirhaneden yararlandırılabilir.
 • Yukarda sayılanlardan günübirlik gelen misafirler ücret karşılığında sauna, hamam ve havuzdan yararlanabilirler.
 1. Filiz-i Köşk Sera Restoran

Milletvekilleri, Yasama Organı Eski üyeleri, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı personeli ve bunların birinci dereceden yakınları ile refakatinde gelenler yararlanır.

 1. Lokanta, kafeterya ve tabldot
 2. I) Konukevi ve misafirhanelerde bulunan lokanta ve kafeteryalardan buralarda konaklayanlar yararlanabilir. Ancak müsait olması şartıyla ilgili Başkanlığın oluru ile diğer gerçek ve tüzel kişilerde lokanta ve kafeteryalardan yararlanabilirler.

2) Tabldot hizmetinden TBN’WI Başkanlığı İdari Teşkilatı personeli ve misafirleri ile TBMM Koruma Daire Başkanlığı personeli, stajyerler ve hizmet alımı yöntemiyle çalışanlar yararlanabilirler.

(2)Tesislerin konaklama ve oda tahsis işlemleri tek rezervasyon merkezi tarafından merkezde görevli personel eliyle yürütülür. Rezervasyon görevlisi personelin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yönergeye uygun olarak talepleri karşılamak.
 2. Çağrıları seri bir şekilde cevaplamak, konuşma ve nezaket kurallarına özen göstermek,
 3. Uygun olmayan talep ve olumsuz davranışları amirlerine iletmek, bu yöndeki talimatları almak ve uygulamak,

ç) Tesis sorumluları ile iletişim halinde olmak, eksik ve aksaklıkların giderilmesi için bilgi paylaşımı sağlamak, temin etmek, uyarıda bulunmak,

 1. Tahsis taleplerinde öncelik sırasına uymak.

(3) Sosyal tesislerde aşağıdaki rezervasyon esasları uygulanır:

 1. Tesis sorumluları ve tesiste görevli personel rezervasyon listelerini takip ederek misafirlere ait eksik bilgileri tamamlar, giriş ve çıkış işlemlerini zamanında yaptırır ve oda mevcut durumları rezervasyon merkezinin tahsisine açık hale getirtir.
 2. Oda tahsislerinde öncelik tesis uygulama esaslarına göre, TBMM mensuplarına, bunların emeklilerine, gazi ve şehit yakını şeklinde sağlanacaktır.
 3. Oda tahsis yapılan misafirlere, tahsisten vazgeçmeleri halinde bir gün önceden iptal işlemi yaptırmaları hatırlatılır.

ç) Oda tahsisleri, tesis yer durumu dikkate alınarak milletvekillerine ve Yasama Orgam Eski üyelerine en fazla üç oda, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı personeline (emekli dahil) 2 oda tahsisi yapılır. Ancak bu durumda tahsis sayısı iki odayı geçemez. Diğer kamu personeline personel başına bir oda tahsisi yapılır.

 1. Gazi ve şehit yakınlarının oda talepleri ilgili Başkan Yardımcısının onayından sonra işleme
 2. Rezervasyon merkezi oda tahsis işlemlerine müdahale edilmez.

(4) Konukevi, Tesis ve Misafirhanelerde aşağıdaki ortak esaslar uygulanır:

 1. Aralıksız olarak 30 günü geçen konaklamalarda, geçici görevle gelen misafirler hariç %50 zamlı ücret uygulanır. Giriş-çıkışlarda en az 10 gün ara verilmediği takdirde bu zamlı ücret uygulamasına devam edilir. Bu kişilerle aynı odada kalmak kaydıyla misafirlerinden normal ücretin yarısı ve kahvaltı ücreti alınır. Uzun süreli konaklama ihtiyacı olanlar, TBN/ffv1 Başkanının onayı ile 10 gün ara vermeksizin ve %50 zamlı ücret ödemeden kalabilirler.
 2. Belirli süre için geçici görevli olarak gelen milletvekilleri ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı personelinden, görevlendirmelerinin ilk 10 günü için tam, daha sonraki günler için %50 indirimli; geçici görevli denetim elemanlarından ise konaklama süresince tam konaklama ücreti alınır. Ancak bu kişilerin aynı odada konaklayan yakınları için normal oda fiyatının yarısı ve kahvaltı ücreti alınır.
 3. Geçici görevlendirmeler hariç, bir takvim yılı içinde toplam 90 günü geçen konaklamalarda milletvekilleri için TBMM Başkanlık Makamının, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı personeli için Genel Sekreterlik makamının onayı gerekir. Bu kişilerin birinci derece yakınları da aynı süre işlemine tabidir.

ç) Oda ücretlerine kahvaltı, sauna, hamam ve havuz dâhildir.

 1. Belirlenen saatler dışında talep edilen ve odaya istenilen kahvaltı ücrete tabidir. Geçici görevle gelen misafirler hariç, 30 günü geçen konaklamalarda ayrıca kahvaltı ücreti alınır.
 2. Ebeveyn ile aynı odada kalmak kaydıyla 0-12 yaş grubu çocukların konaklaması ücretsizdir, ancak bu çocuklar için kahvaltı alınması halinde kahvaltı ücrete tabidir.
 3. Süit odaların fiyatı oda ücreti olarak, diğer odaların fiyatı ise yatak ücreti olarak belirlenir. Ancak süit odalarda, 3 kişiyi geçen konaklamalarda her bir fazla misafır için kahvaltı ücrete tabiidir. Normal odalarda ise aynı odada birden fazla kişinin konaklaması halinde diğerleri % 50 indirimlidir.
 4. Uzun süreli konaklamalarda en geç 30 günde bir hesap kesilir ve tahsilat yapılır. Hesabını bu süre içinde kapatmayanlar misafirhane ve konukevlerinden çıkartılır. Bu kişiler, borcunu kapatmadan sosyal tesislerden yararlandırılmaz.

ğ) Konaklayan misafirlerin ücretleri kalış süresi sonunda, diğer kişilerden hizmetler karşılığında alınacak ücretler ise peşin veya kredi kartı ödemesi ile tahsil edilir.

 1. Konukevi, Tesis ve Misafirhaneden yararlanabilmek için TBN/1Nf Başkanlığı İdari Teşkilatı personeli ile kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin kurum kimliklerini, TBlvTh4’den emekli personelin ise TBMM Emekli Personel Kimlik Belgesini ibraz etmeleri zorunludur.
 2. l) Milletvekilleri, Yasama Organı Eski üyeleri ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı personeli ve emeklilerinin refakatinde olmayan birinci dereceden yakınlarının yararlanabilmeleri için konaklayacak kişilerin yakınlık derecesi ve konaklama tarihlerini belirten yazılı müracaatları alınır. Bu kişilerden durumlarına göre TBNWI Başkanlığı İdari Teşkilatı personeli ve diğer kamu personeline uygulanan ücretler alınır.
 3. Konaklama girişleri oda tahsisinin l . günü saat 12.00’den sonra yapılacaktır. Çıkışlar tahsisin son günü saat 12.00’ye kadardır. Çıkış saatine kadar odayı boşaltmayanlardan o günlük oda ücreti tahsil edilir.
 4. Tesislerde adına tahsis yapılanların yerine başkası konaklayamaz.
 5. Konaklamalarda gaziler ve şehit yakınları için TBMM mensuplarına uygulanan ücretin %40’ı oranında indirim yapılır. Bu kişilerin aynı odada konaklayan birinci derece yakınları için normal oda fiyatının yarısı alınır.
 6. Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi ve denetçileri TBN’WI İdari Teşkilatı personeline uygulanan fiyatlarından yararlandırılır.
 7. Makam sahibi ile birlikte olması kaydıyla yakın koruma görevlisi TBMM personel ücreti ile tesislerden yararlandırılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir