22 Mayıs 2024
Didim

TKİ Didim Kampı 2024 Fiyatları

TKİ Didim Kampı 2024 Fiyatları

TKİ Didim Kampı 2024 Fiyatları kurum tarafından aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

TKİ Didim kampı 2024 fiyatları
TKİ Didim kampı 2024 fiyatları – Ücretleri

Yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi kurum personeli, eşi, üstsoyları (bakmakla yükümlü olduğu anne babası) ile altsoyları (bakmakla yükümlü olduğu çocukları) 1 Kişilik Odanın
Kişi Başı Ücreti 1700 TL’dir. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına mensup kişiler 1.700,00 + KDV

TKİ Didim Kampı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor?

2- BAŞVURULAR:
Kamp başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek olup katılımcılar https://kampbasvuru.tki.gov.tr adresinden giriş yaparak taleplerini oluşturabilecekler, başvuru sonuçlarını da yine aynı adresten öğrenebileceklerdir. (Söz konusu elektronik adrese kurum dışından giriş yapılamamaktadır.) Başvuru formunda belirtilen (iştirakçi ile beraberindekileri kapsayan) soruların tamamı cevaplandırılacak özellikle yakınlık derecesi ve doğum tarihiyle ilgili bilgiler noksansız yazılacaktır.

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Daire Başkanlıkları ve İşletme Müdürlüklerinin yapacakları işlemler: Daire Başkanlıkları ile İşletme Müdürlüklerinin kamp kontenjanları ve lojman numaraları uygulama talimatı ekinde bulunan listede belirtilmiştir. Buna göre;
a) Genel Müdürlüğümüz ile Koordinasyon ve Takip Müdürlüklerinde çalışan personelin elektronik ortamda oluşturduğu başvurular bağlı oldukları Daire Başkanlıklarınca değerlendirilip
kampa katılımı uygun görülen personele daire kontenjanından lojman ataması yapılarak sistem üzerinden Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na onaya gönderilecektir. Talebi Genel
Müdürlüğümüzce onaylanan katılımcı, sisteme giriş yaptığı ekrandan başvuru sonucunu öğrenebilecektir.
b) İşletme Müdürlüklerinde çalışan personelin elektronik ortamda oluşturduğu başvurular İşletme Müdürlüğünce değerlendirilip kampa katılımı uygun görülen personele işletme kontenjanından
lojman ataması yapılarak sistem üzerinden Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na onaya gönderilecektir. Talebi Genel Müdürlüğümüzce onaylanan katılımcı, sisteme giriş yaptığı ekrandan başvuru sonucunu öğrenebilecektir.
c) Katılım talepleri onaylananların başvuru sırasındaki beyanları kampa müracaatlarında tesis görevlilerince kontrol edilecek ve beyanını resmi kimlik belgesiyle doğrulayamayanların ücretleri
serbest meslek için uygulanan ücret grubundan alınacaktır.
d) https://kampbasvuru.tki.gov.tr adresinden ulaşılabilecek kamp başvuru ekranına 01.05.2024 tarihinden itibaren erişim sağlanabilecek olup Daire Başkanlıkları ve İşletmeler ile diğer
birimler, personelinin başvurularını 10.05.2024 tarihine kadar değerlendirerek kampa katılımı uygun görülenlerin lojman numarasını atamak suretiyle başvuruların sistem üzerinden Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na aktarılmasını sağlayacaktır.

One thought on “TKİ Didim Kampı 2024 Fiyatları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir