27 Şubat 2024
YTÜ Misafirhanesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Misafirhanesi Beşiktaş fiyat 2024

Yıldız Teknik Üniversitesi Misafirhanesi Beşiktaş fiyat 2024

Yıldız Teknik Üniversitesi Misafirhanesi Beşiktaş fiyat 2024 Yılı için kamu çalışanlarına 500 TL. Sivil misafir alınmamaktadır. Misafirhanenin telefon numarası: 0212 383 40 10. Peki YTÜ misafirhanesinde kimler kalabilir? YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİSAFİRHANE YÖNERGESİ ‘ne göre:

Misafirhanelerden Yararlanacaklar

MADDE 6–  (1) Misafirhanelerden öncelikle personel yararlanır. Ayrıca, aşağıda belirtilen kişiler misafirhanelerden imkanlar ölçüsünde yararlanabilir.

 1. a) Üniversite personelinin eşi ile alt soy ve üst soyu,
 2. b) Üniversiteden emekliye ayrılanlar ile eşleri ve alt soy ve üst soyu,
 3. c) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluş personeli,
 4. d) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluş personelinin eş ve alt soy ve üst soyları,
 5. e) Yetkili Amir tarafından kalması uygun görülenler.
YTU misafirhanesi
YTÜ misafirhanesi konaklama ücretleri

YTÜ misafirhanesinde en fazla kaç gün – ne kadar süre kalınabilir?

 1. Uzun Süreli Yararlanma: (1) Misafirhanelerde uzun süreli olarak sadece; Üniversitemizin eğitim öğretimine akademik yönde katkıda bulunacak, uluslararası ilişkilerde bilimsel açıdan fayda sağlayacak yerli ve yabancı bilim adamları yararlanabilir. Uzun süreli faydalanma süresi altı aydır. Bu süre Yetkili Amirin onayı ile altı ay daha uzatılabilir.

(2) Üniversiteye atanan personel, ihtiyaç olması durumunda iki ay süre ile misafirhaneden yararlanabilir. Bu süre Yetkili Amirin onayı ile iki ay daha uzatılabilir.

 1. Kısa Süreli Yararlanma: (1) Kısa süreli yararlanmada esas olan süre on gündür. Zorunlu hallerde bu süre Başkanlıkça on gün daha uzatılabilir.

İbraz Edilecek Belgeler

MADDE 8-  (1) Misafirhaneden yararlanacak olanlar, aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmek mecburiyetindedir.

 1. a)     Yasal geçerliliği olan kimlik belgesi,
 2. b)     Çalıştığı kuruma ait kimlik belgesi,
 3. c)     Görevli ise görevlendirme onayı.

Misafirhanede Kalacakların Uyacakları Hususlar

MADDE 9– (1) Misafirhaneden yararlananlar aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar;

 1. a) Misafirhaneye kabul olunan kişiler ve beraberindekiler kimliklerini ibraz etmek ve Misafirhane Kayıt Formunu eksiksiz doldurmak zorundadır.
 2. b) Konuklar misafirhanede kaldıkları süre içinde “Görgü Kurallarına” uymak zorundadırlar.
 3. c) Misafirhaneden yararlananlar, misafirhanenin genel temizliği için idarece alınan önlemlere uymak zorundadırlar.
 4. d) Misafirhanedeki araç ve gereçler dışarı çıkarılamaz.
 5. e) Konuklar, “Kabahatler Kanununa” aykırı tavır ve davranışta bulunamazlar.
 6. f) Konuklar, odalarda bulunan ve kendilerine teslim edilen demirbaş eşyalara ve diğer malzemelere zarar veremezler. Söz konusu demirbaşların kusurlu kullanılmasından doğacak zararları piyasa değerine göre ödemek zorundadırlar.
 7. g) Yanlarında para ve para hükmündeki kıymetli evrakla mücevher ve bunun gibi kıymetli eşya bulunan kimseler bu eşyaların güvenliğinden kendileri sorumludurlar.
 8. h) Misafirhanede konaklayanlar kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile kedi, köpek vs. besleyemezler.

(2) Misafirhanelerle ilgili uyulması gereken kurallar bir talimat haline getirilerek her bir misafirhaneye asılır. (Yıldız Teknik Üniversitesi Misafirhanesi Beşiktaş fiyat 2023)

(3) Bu Yönergede yer alan hususlara uymayanlar hakkında misafirhane sorumlusu tarafından bir tutanak tutulur ve Başkanlığa intikal ettirilir. Tutanak ilgili kişiye Başkanlık tarafından tebliğ edilir. Başkanlıkça ilgili şahsın misafirhanede kalması sakıncalı görüldüğü takdirde,  herhangi bir ilave uyarı yapılmaksızın ve ilave süre tanınmaksızın misafirhaneden çıkarılır. Bu hususlara uymayan kişilerin misafirhane ile ilişkileri kesilerek, durum ayrıca görevli bulunduğu kuruluşa bildirilir.

https://gsek.yildiz.edu.tr/

 

One thought on “Yıldız Teknik Üniversitesi Misafirhanesi Beşiktaş fiyat 2024

 • Hatice Yiğit

  Merhaba oğlum yıldız teknik üniversitesinde öğrenci esim Kırşehir’de lise öğretmeni misafirhanede yararlanmak istiyoruz

  Yanıtla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir